St. Jørgens vei

St. Jørgens vei, Hovin, bydel Grünerløkka, blindvei nordøstover fra Grenseveien i slyng rundt gården Søndre Hovin. Navn 1956 etter St. Jørgens hospital som lå på gården. St. Jørgen er et nordisk navn på St. Georg.

Bygninger m.m.:

1–75 og 2–32 Hovin borettslag, 24 boligblokker, oppført for OBOS 1954–56 (ark. Rinnan og Tveten). I alt 540 leiligheter på ett, to og tre rom.

61b er det gamle våningshuset på Søndre Hovin gård, nå Hovin barnehage.