Sørbråtveien

Sørbråtveien, Movatn, bydel Marka, fra Sandermosveien nordover forbi Snippen stasjon til bebyggelsen ved Movatn. Navn 1943 etter gården Sørbråten i Maridalen, som eide skogen der veien går.

Fra Sørbråtveien går flere blindveier, bl.a. Kudalsveien nordover mot «Kudalen», nordover går også Lauvlundveien og Sørsvingen, Rundmyrveien går nordvestover mot Rundmyra og sørover går Minåsveien, Sørskaret og Sørstien. Vestover går Torstølveien.

36. Sørbråten kapell.