Rådhusplassen

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 11:04 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Sentrum, plassen i forlengelsen av Rådhusgata foran Rådhuset. Den østlige delen av plassen fikk 1998 navnet Rolf Strangers plass, den vestlige (Vestbaneplassen) fikk navnet...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sentrum, plassen i forlengelsen av Rådhusgata foran Rådhuset. Den østlige delen av plassen fikk 1998 navnet Rolf Strangers plass, den vestlige (Vestbaneplassen) fikk navnet Brynjulf Bulls plass. Midt på plassen står et fonteneanlegg med bronseskulpturer av Emil Lie, flankert av beplantninger og fire kvinnefigurer, også utført av Emil Lie. To sidefontener har kvinneskulpturer av Per Hurum. Lengst øst står Axel Enders Tordenskiold-statue, utført 1901; denne stod tidligere på Tordenskiolds plass.

Rådhusplassen var i mange år gjennomfartsåre for trafikken øst–vest og var sterkt trafikkbelastet. Over plassen gikk også Havnebanen, den tidligere jernbaneforbindelsen mellom Vestbanen og Østbanen, 1907–80. Biltrafikken ble fjernet 1990, samme år ble plassen gjenåpnet som festplass. Her arrangeres bl.a. store friluftskonserter og ulike festivaler, og i ukene før jul er det julemarked. Frem til 1961 gikk det sporvognsrute over plassen, en ny sporvognsrute ble anlagt 1994–95. Fra 1996 er Rådhusplassen endestasjon for 17. mai-toget.

Referanser i denne artikkelen

Havnebanen, Tordenskiolds plass