Peik Chokoladefabrik

Revisjon per 26. feb. 2019 kl. 18:23 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Peik Chokoladefabrik, tidligere sjokoladefabrikk etablert som aksjeselskap i 1920. Selskapet fikk oppført en stor, treetasjes fabrikkbygning i nybarokk i St. Halvards gate 28 (ark. Erling A.. Nielsen). Blant Peiks produkter var kanskje deres sjokoladetrøfler mest kjent. Driften utviklet seg imidlertid ikke som forutsatt, og allerede i 1923 ble bedriften slått konkurs. Kristiania Formannsskap hadde planer om å kjøpe bygget og bruke det som husvilleherberge for 70 husville familier, men det ble isteden solgt til Oslo Menighetspleies Fellesutvalg til bruk som gamlehjem. I 1924 ble fabrikkbygningen ominnredet, og samme høst kunne 84 gamle flytte inn i det som det som da het Gamlebyens Gamlehjem.