Pareliusveien

Pareliusveien, HoltetKastellet, bydel Nordstrand, fra Kongsveien til Midttunveien. Oppkalt 1917 etter fabrikkeier Annæus Benedictus Leth Parelius (1833–90), grunnlegger av A. Parelius Mineralvannfabrikk 1872, en fabrikk som fra 1932 gikk sammen med Nora. Han var eier av Holtet gård fra 1876. – Fra Pareliusveien til Holtveien ved Holtet trikkeholdeplass går Trikkestien.

Bygninger m.m.:

7. Det tidligere Ekeberg sanatorium, på eiendommen «Granholt» under Holtet. Eiendommen ble senest i 1902 overtatt av musikeren H. T. Riefling, som var far til pianist-brødrene Reimar og Robert Riefling. Siden ble eiendommen brukt som bolig.