Oppsal terrasse

Oppsal terrasse, Oppsal, bydel Østensjø, blindvei nordvestover fra Oppsalveien. Oppkalt 1977 etter Oppsal gård og navnsatt etter beliggenheten; veien fører frem til et terrassehusanlegg i skråningen ned mot Østensjøvannet.

Bygninger m.m.:

2. Oppsal terrasse borettslag, se Oppsal.

11–59. Eneboliger i kjede, kun gangvei på området.