Nordpolen skole

Revisjon per 6. nov. 2019 kl. 15:47 av KAT (diskusjon | bidrag)

Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1 på Sandaker, barne- og ungdomsskole (1–10). Skolebygget som er fra 1959, (ark. Finn Bryn) og var tidligere framhaldsskole og realskole, senere ungdomsskole. I perioden 1984 til 2011 holdt Sandaker videregående skole til i bygningen; elevene ble da overflyttet til den nye Nydalen videregående skole. Skolebygningene gjennomgikk 2011–12 en omfattende ombygging og rehabilitering, og skolen ble gjenåpnet under navnet Nordpolen skole, oppkalt etter Nordpolen.

Skolen åpnet i august 2012 og har et byomfattende spesialpedagogisk tilbud for elever med autismespekterforstyrrelser. Skolen har et nært samarbeid med Aktivitetsskolen (skolefritidsordningen). I skoleåret 2018/19 hadde skolen 583 elever.