Morlikkulpen

Morlikkulpen, Krokskogen, lite vann sørvest for Langlivannet, 410 moh. Bekk fører vestover til Øvre Lysedam som har avløp ved Tverrelva til Heggelielva.

Nord for vannet ligger Morlikåsen (også skrevet Molikåsen og Molekåsen), høyeste punkt 523 moh.