Kværnerparken

Revisjon per 29. mar. 2020 kl. 13:55 av Helge (diskusjon | bidrag) (overdratt kommunen 1924)

Kværnerparken, Kværner, bydel Gamle Oslo, er en park i bratt stigning fra krysset Eirik Raudes vei / Enebakkveien i nedkant til Konows gate som øvre avgrensning. Kværnerparken er ca. tre dekar stor og ble anlagt i 1922 av Kværner Bruk med støtte fra Oslo Byes Vel. Parken ble i 924 overdratt kommunen vederlagsfritt. I 1994 ble parken rustet opp med midler fra programmet Miljøbyen Gamle Oslo.