Høvlerigangen

Høvlerigangen, Grønland, bydel Gamle Oslo, gangvei fra Mandalls gate til Platous gate. Navnet vedtatt 2006 med tilknytning til det tidligere trelastlageret som lå her (Schweigaards gate 28) og som brant ned 2003. Nye boligblokker som tilhører det såkalte «Stiklestadkvartalet».