Grorudparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Grorudparken, Grorud, bydel Grorud, er en 119 dekar stor park som ble åpnet i 2013. Den strekker seg langs Alnaelva fra Grorud Senter til Hølaløkka og inngår i det sammenhengende grønne turområdet fra Lillomarka til Hølaløkka med turvei D9, som er del av Alnastien. Trondheimsveien og Kalbakkveien krysser parken. Grorud idrettsanlegg ligger i kanten av parken mot øst. Ved anlegget av parken ble det lagt store vekt på flomsikring, rensing av overvann fra Kalbakkveien og forurensede masser ved Groruddammen, som inngår i parken.

Grorudparken er en av de fire bydelsparkene som ble bygget i hver av Groruddalens bydeler som del av Groruddalsatsingen (Verdensparken, Bjerkedalen park og Fossumparken).