Gransdalen

Gransdalen, Furuset, bydel Alna, fra Maria Dehlis vei til Granstangen (ikke gjennomkjøring). Oppkalt 1978 etter gården Granstangen.

Bygninger m.m.:

23–27 og 31–33. Fire blokker, OBOS-borettslaget Gransletta med i alt 149 leiligheter, hvorav tre kunstnerleiligheter (ark. Randi Kippgen, Olav Holm og Alf Halvorsen).