Gran skole

Gran skole, tidligere barne- og ungdomsskole (1–10) i Granstangen 50. Skolen ble bygd i to etapper som to separate bygninger, og første byggetrinn stod ferdig i 1978. Dette bygget ble brukt av 1–4-klassene («grendeskolen»). Annet byggetrinn stod ferdig i 1980, og i denne bygningen holdt 5–10-klassene til («storskolen»). Gran Skoles Musikkorps ble stiftet 20. feb. 1979.

2016/17 hadde skolen 320 elever, over 90 % minoritetsspråklige.

Skolen ble lagt ned 2018 da den nye ungdomsskolen Granstangen skole åpnet ved siden av Gran skole. Barneskoleelvene ble overført til Haugen skole.