Galleri Oslo

Galleri Oslo sett fra Annette Thommesens plass. Foto: Helge Høifødt

Galleri Oslo, Schweigaards gate 4–14, forretningsgård oppført for Oslo Næringsselskap 1986–89 (ark. LPO Arkitektkontor A/S). To meget lange bygninger i fire og seks etasjer på høy underetasje. En 400 m lang innendørs gågate ble åpnet 1989 med 60 forretninger, bevertningssteder m.m. For øvrig bussterminal på gateplan, kontorbygg og parkeringshus.

Oslo Næringsselskap gikk konkurs 1990, bygget ble siden eid av Linstow eiendom, senere Oslo Areal og den daværende Akershus fylkeskommune. Flere av butikklokalene har i perioder stått tomme, det samme har en del av kontorene i østre del. Fra 1995 var det en tid bruktmarked i lokalene. Akershus fylkeskommune flyttet inn i kontorlokalene 1993; i 1998 flyttet Den polytekniske høgskole inn i østre del.

Oslo Bussterminal er plassert mellom de to bygningene. Den ble pusset opp og rehabilitert 2009. I forbindelse med de store utbyggingsplanene i området har det vært forslag om å flytte bussterminalen. Det har også kommet forslag om å rive Galleri Oslo.