Enebakkveien

Revisjon per 6. apr. 2021 kl. 20:11 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
Smålensgata, Vålerenggata, Enebakkveien. Vålerenga i Oslo. Foto: Kjetil Ree / Creative Commons

Enebakkveien, Bydel Gamle Oslo, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, gammel vei fra Galgeberg over Ryen, Abildsø og Klemetsrud til bygrensen ved Sværsvann. Navnet fastslått 1866; veistykket fra Klemetsrud til bygrensen var en del av det som tidligere ble kalt Ljabrochausséen, et veianlegg fra 1860 (se Mosseveien). Navnet endret 1929.

Fra Enebakkveien på Abildsø går blindveien Konglerudtoppen vestover. Ved Skullerud går Smedveien sørøstover og gangveien Vinterveien tar av mot Dalsåsen og videre. Øst for Klemetsrud skole tar veien Tjernlia av. Ved Klemetsrud tar Øverliveien av norvestover.

Bygninger m.m.:

15. Frelsesarmeens gamle krigsskole, to bygninger, den ene fra 1890-årene, den andre oppført 1931 (ark. Ingvald Suphammer). Skolen hadde opprinnelig hybler og klasserom for kadetter og offiserer, den ble solgt til et entreprenørfirma i 1980-årene og brukt som hybelhus for arbeidere, ominnredet til 60 små leiligheter rundt 2000.

16. Dette var adressen til baptistmenigheten Eben-Esers gamle lokale.

25. Tre boligblokker i funkis, oppført 1934 (ark. E. Bjørnstad). 79 små leiligheter med kjøkken og bad.

36b. Industribygg oppført i 1951 for firmaet Grønlinds Oljefyring A/S. Nå lokaler for Minhaj Senteret i Oslo, en avdeling av menigheten Minhaj ul Quran Norge. Menigheten som er representert i et stort antall land, ble etablert i Norge i 1995. Den fikk lokaler her i 2000.

42–48. Små panelte halvannen etasjes laftehus, oppført fra slutten av 1850-årene, typiske for periodens Vålerenga-bebyggelse. Enkelte av husene er senere ombygd, bl.a. fikk nr. 46 dagens utseende med mansardtak og arker i 1925.

47. En toetasjes boligblokk oppført som velferdshus for NSB i 1954, nå boliger.

Veien går under Kværner bru før den kommer inn i Kværnerdalen. 7. september 1943 utførte Osvald-gruppa en sabotasje mot jernbanelinjen her. Skinnegangen ble sprengt, et tog sporet av, og det ble anrettet store skader.

69. På nedsiden av veien etter at den har passert Alna, ligger indusriområdet hvor ovnsprodusenten Jøtul holdt til; nedenfor dette lå Kværner Brug, som nå er transformert til den nye Kværnerbyen. Litt lenger borte i veien ligger Kværnerkolonien.

116. Ryen.

152. Ryenberget kirke og skole.

158. Manglerudhjemmet.

160–182. Fire OBOS-blokker som tilhører Storgården borettslag, se Manglerud.

210. Abildsø gård.

264. Abildsø skole.

278. Bakkehavn.

287. Multehaugen.

289. Langerudbanen

308. Røsedalen.

342. Bakkeløkka.

355. Plassen Stendal.

417. Gjersrud gård.

418. Klemetsrud skole.