Elvesiden borettslag

Elvesiden borettslag, Lillogata 3 a-d, bydel Sagene, boligområde bestående av to sjuetasjes blokker med til sammen 100 leiligheter, oppført 2009 (ark. 4B Arkitekter). De to blokkene er tilpasset utformingen av Elvebredden-blokkene og utgjør sammen med disse et helhetlig bygningsmiljø.