Forskjell mellom versjoner av «Det ankerske fideikommiss»

 
Linje 5: Linje 5:
 
Etter at store verdier i trelast, som tilhørte fideikommisset, var blitt ødelagt ved brannkatastrofen på [[Bordtomtene]] 1819, måtte det overdras til en kommisjon til avvikling.
 
Etter at store verdier i trelast, som tilhørte fideikommisset, var blitt ødelagt ved brannkatastrofen på [[Bordtomtene]] 1819, måtte det overdras til en kommisjon til avvikling.
 
[[Kategori:Hovedstaden 1814-1905]]
 
[[Kategori:Hovedstaden 1814-1905]]
[[Kategori:Christiania 1624-1814]]
 

Nåværende revisjon fra 5. nov. 2019 kl. 12:08

Det ankerske fideikommiss ble opprettet ved Bernt Ankers testamente av 1801, som bestemte at hans formue på ca 1,5 mill. riksdaler anbrakt i faste eiendommer, skulle gjøres til et fideikommiss, hvis årlige utbytte skulle gå til allmennyttige formål.

Et fideikommiss er en formuesmasse (fast eiendom eller løsøre) som i henhold til bestemmelse av en arvelater eller giver er bundet slik at den som er eier til enhver tid bare har krav på avkastningen, mens selve formuen skal gå videre til en annen av slekten etter en nærmere fastsatt arvegangsfølge. Opprettelsen av nye fideikommiss ble forbudt i Grunnloven av 1814.

Etter at store verdier i trelast, som tilhørte fideikommisset, var blitt ødelagt ved brannkatastrofen på Bordtomtene 1819, måtte det overdras til en kommisjon til avvikling.