Den Norske Amerikalinje

Revisjon per 30. apr. 2021 kl. 16:21 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Amerikalinjen (Jernbanetorget). Foto: Aslak Malmåsen

Den Norske Amerikalinje A/S, forkortet NAL, tidligere rederi stiftet i 1910 etter aksjetegning i Norge og USA, overtatt av Wilh. Wilhelmsen i 1995. Selskapets rederiflagg var et splittflagg med røde striper oppe og nede. I et hvitt felt i midten stod NAL i blått. Skipenes skorsteiner var gule med norske, nasjonale bånd rundt. De fleste av rederiets skip hadde navn som sluttet på fjord: «Oslofjord», «Stavangerfjord», «Bergensfjord» osv.

Rederiet flyttet i 1919 inn i egen nybygd gård ved Jernbanetorget (Jernbanetorget 2), en nybarokk rederibygning oppført 1916–19 (ark. Andreas Bjercke og Georg Eliassen). Rederibygningen ble i 1970-årene solgt til Den norske Creditbank, og rederiet hadde senere kontorer på Fridtjof Nansens plass. Den gamle rederibygningen er siden ombygd til Amerikalinjen Hotell, som åpnet i 2019.

Historikk

Amerikalinjen startet sin virksomhet i 1913 med transatlantisk passasjer- og godstrafikk med «S/S Kristianiafjord» (forliste i 1917). Senere samme år fulgte «S/S Bergensfjord» (solgt i 1946) og i 1918 «S/S Stavangerfjord» (solgt til opphugging i 1963). «M/S Oslofjord» fra 1937 ble minesprengt i 1940.

Etter den annen verdenskrig ble flåten fornyet med en ny «M/S Oslofjord» (1949, forlist i 1970) og en ny «M/S Bergensfjord» (1956, solgt i 1971). Rederiets passasjerskip gikk i fast rute mellom Oslo og New York frem til 1973, og var i mange år en viktig forbindelseslinje mellom Norge og «det norske Amerika». Amerikabåtens juleanløp i Oslo var alltid imøtesett med forventning. Når båten la til ved Utstikker I – fullt opplyst og med juletre i masten – ble den tatt imot av en stor folkemengde med musikkorps i spissen. Fra 1950-årene tok NAL opp cruisefart om vinteren, først med de vanlige passasjerskipene, fra 1960-årene også med to spesialbygde cruiseskip, «M/S Sagafjord» (1965) og «M/S Vistafjord» (1973).

Rederiet trakk seg ut av cruisevirksomheten i 1981. Etter dette var NAL særlig aktiv innen sjøtransport av biler. Rederiet ble overtatt av Wilh. Wilhelmsen i 1995 og slått sammen med Wilhelmsen Lines.