Bogstadvannet

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 11:46 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Sørkedalen, innsjø på grensen mellom Oslo og Bærum, 1,09 km2, inkl. Bærums del av sjøen, 149 moh. Viktigste tilløp Sørkedalselva fra nord; av andre tilløp merkes...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Sørkedalen, innsjø på grensen mellom Oslo og Bærum, 1,09 km2, inkl. Bærums del av sjøen, 149 moh. Viktigste tilløp Sørkedalselva fra nord; av andre tilløp merkes Åborbekken som danner grensen mot Bærum i vest, og Jegersborgbekken fra Lillevann i Voksenåsen i øst; avløp ved Lysakerelva i sør. Bogstadvannet er en grunn sjø med største dybde 9,5 m. Den ble opprinnelig kalt Fåd- eller Fåvannet (etter Fåd, eldre navn på Lysakerelva), kan også ha hett Vág (opprinnelsen til navnet Voksen); i nyere tid har vannet fått navn etter gården Bogstad, som ligger på en tange på østsiden av vannet. Fiske etter bl.a. gjedde og abbor. Opparbeidet badestrand og friarealer i sørøstenden. Campingplass og golfbane sør for vannet; gårdsmuseet Bjørnsgard ved nordenden.

Referanser i denne artikkelen

Lysakerelva, Sørkedalselva