Forskjell mellom versjoner av «Bogstadvannet»

 
(Ingen forskjell)

Nåværende revisjon fra 2. mai 2021 kl. 13:27

Bogstadvannet, Sørkedalen, innsjø på grensen mellom Oslo og Bærum, 1,09 km2, inkl. Bærums del av sjøen, 149 moh. Viktigste tilløp Sørkedalselva fra nord; av andre tilløp merkes Åborbekken som danner grensen mot Bærum i vest, og Jegersborgbekken fra Lillevann i Voksenåsen i øst; utløp ved Lysakerelva i sør.

Bogstadvannet er en grunn sjø med største dybde 9,5 m. Den ble opprinnelig kalt Fåd- eller Fåvannet (etter Fåd, eldre navn på Lysakerelva), kan også ha hett Vág (opprinnelsen til navnet Voksen); i nyere tid har vannet fått navn etter gården Bogstad, som ligger på en tange på østsiden av vannet. Fiske etter bl.a. gjedde og abbor. Om sommeren brukes vannet av Christiania Roklub. Opparbeidet badeplass i sydøst mellom golfbanen og Bogstad gård. Det kan være fin skøyteis på vannet om vinteren. Gode skimuligheter og løype over vannet og innover i Bærumsmarka.

Campingplass og golfbane sør for vannet; gårdsmuseet Bjørnsgard ved nordenden.