Biskop Nikolaus Arnessons kapell

Revisjon per 5. nov. 2019 kl. 15:09 av Trond (diskusjon | bidrag)

Biskop Nikolaus Arnessons kapell. Ved utgravinger i Oslo Ladegårds hage i forbindelse med NSBs tunnelarbeider i Gamlebyen 1917, ble det funnet deler av nordfløyen i «den gamle bispegården». Funn av to små nisjer i østmuren fikk arkitekt Gerhard Fischer til å anta at dette muligens kunne ha vært et kapell, kanskje til og med fra biskop Nikolaus Arnessons tid (1190–1225). Senere analyser peker i retning av at det vanskelig kan være fra biskop Nikolaus’ tid, og det er slett ikke sikkert at det har fungert som kapell. Sikkert er det imidlertid at det rommet som ble gjenreist og restaurert på NSBs tunneltak i 1961 – ca. 2 m over det opprinnelige funnstedet – var en del av en større bygning, med et nærmest identisk rom inntil og vestenfor, samt at det må ha vært en etasje over det hele. «Biskop Nikolaus’ kapell» er således bare østre rom i en to-etasjers bygning.