Askekroken

Revisjon per 11. jun. 2018 kl. 09:02 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Askekroken, Skøyen, bydel Ullern, fra Drammensveien til Nedre Skøyen vei. Østre del av veien utgjorde tidligere den nedre del av Askeveien, som ble stengt ved omleggingen av traseen for sporveislinjen mellom Thune og Hoff. Navnet vedtatt 1982.