Aars og Voss’ skole

Aars og Voss' skole på hjørnet av St. Olavs gate og Tullins gate, bygningen revet i 1972. - Foto O. Væring / Oslo Museum / Public Domain

Aars og Voss’ skole, tidligere gymnas, grunnlagt 1863 av Jacob Jonathan Aars (1837–1908) og Peter Christiansen Voss (1837–1909). I 1865 flyttet skolen inn i egen bygning i St. Olavs gate 33 (ark. Henrik Thrap-Meyer). Skolebygningen lå i vinkel ved hjørnet av Tullins gate og hadde skolegård på nordsiden. Skolen ble en av de største private høyere skoler med et elevtall på ca. 800 og utprøvde nye pedagogiske ideer og metoder. Den var kjent for sine dyktige lærere. Den var kommunal fra 1918.

Skolen ble rekvirert av tyskerne 10. april 1940 og brukt som kaserne gjennom hele krigen. 7. mai 1940 måtte alle skolens elever møte på Foss skole. I skolegården oppførte tyskerne tre garasjebrakker og et lagerskur. Her var det innsamling av avfallspapir, som så ble videresendt til A/S Papirspon i Malmøgata 7.

En tragisk hendelse skjedde natten mellom 2. og 3. mai 1940. Den 35 år gamle Tor Stabenfeldt, som satt i et vindu i åttende etasje i hybelbygget på den andre siden av Tullins gate, i det som nå er Thon Hotel Europa, og så på luftkampene mellom RAF og Luftwaffe over Fornebu, ble skutt og drept av en av de tyske soldatene nede på Aars & Voss. Saken ble grundig etterforsket av politiet og rettskjemiker Charles Bruff, men tyskerne nektet å offentliggjøre resultatet av etterforskningen. Saksforholdet ble først kjent etter krigen, og noen gjerningsmann ble derfor aldri tatt. Etter frigjøringen brukte man skolen til innkvartering av allierte styrker; den ble endelig frigitt 18. juli 1945.

Skolen ble nedlagt 1969, skolebygningene ble revet 1972 for å gi plass til Hotel Scandinavia (nå Radisson Blu Scandinavia Hotel). Ved hjørnet av St. Olavs gate og Tullins gate stod det i mange år et kirsebærtre som blomstret i eksamenstiden. Som et minne om den gamle skolen ble det erstattet av et nytt på samme sted; ved siden av stod en byste av dikteren Olaf Bull (1883–1933); den ble 2018 flyttet til Skillebekkparken, som samtidig fikk tilbake navnet Olaf Bulls plass. Også treet er nå borte.

Skolens russemerke var først en klase med kirsebærblomster, senere et &-tegn.