Thorleif Haugs vei

Thorleif Haugs vei, Voksenkollen, bydel Vestre Aker, spredt bebygd villavei fra Voksenkollveien nordvestover forbi Ullveien. Oppkalt 1952 etter skiløperen Thorleif Haug (1894–1934), den eneste som har vunnet 50 km i Holmenkollen seks ganger (1918–21, 1923–24). Han vant også kombinert tre ganger 1919–21 og tok tre olympiske gullmedaljer i de første vinterlekene 1924 (18 km, 50 km og kombinert. Fra 1918 het veien Observatorieveien fordi det var planlagt å flytte Observatoriet hit. Betydelig boligbygging i de senere år.

Bygninger m.m.:

1-89. Boligområde med panelkledde blokker med torvtak («Voksenkollen Panorama», nr. 1–9 og 75 –77), rekkehus, terrassehus og småhus. oppført fra 2002 og fremover.

4. Her lå tidligere Martin Mehrens (1905–2002) eiendom «Søtbakken». Han og familien bodde i et tømmerhus, som opprinnelig hadde stått på Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, senere tilbygd. Rundt huset var det et «bygdetun» med ni gamle hus fra Telemark og Setesdal, kjøpt og gjenoppført her over mange år. Mehren ledet i mange år herrekviperingsforretningen Herman Mehren A/S i Rosenkrantz' gate 4. Han var en pasjonert friluftsmann, gikk på ski over Grønland i 1931, og var i mange år en aktiv tillitsman i Den Norske Turistforening. Våningshuset ble revet i 2014, de gamle husene fjernet og tomten bebygd med ni moderne eneboliger (4a–j).

14. Solstua, eiendom med stor villa, opprinnelig et hus om- og påbygd for Sam Eyde 1905 som tømmervilla med torvtak i norsk stil. Fra eiendommen er det vid utsikt utover byen. 1911 ble huset utvidet for representasjonsbruk for Norsk Hydros utenlandske gjester. 1916 solgt til Halvor John Schou, innehaver av Hjula Væverier sammen med sin bror Christian, omfattende ominnredningsarbeider v/ Arnstein Arneberg 1915–16. 1933 kjøpt av professor Ewald Bosse (1880–1956). Ved siden av hovedbygningen er det en garasje og en gammel stue fra Hallingdal.

Stedet med sitt norske, rustikke preg tiltalte Quisling under krigen, og i 1943 ble Solstua rekvirert som representasjonssted for den norske stat, og Bosses måtte flytte ut.

1956 ble eiendommen donert til Oslo kommune av Bosses enke Margit til bruk som rekreasjonssted for slitne husmødre. Solstua har fremdeles de fine Arneberg-interiørene i behold. 1957 ble Margit og Ewald Bosses stiftelse Solstua opprettet av Oslo formannskap. Denne stiftelsen driver i dag stedet som kurs- og konferansesenter, og leier det også ut ubetjent til selskaper, representasjon, brylluper og overnatting m.m.

20. Villa og bondestuer, Toralv Maurstads hjem.

95 (tidligere adresse nr. 11). «Villa Aasheim»,opprinnelig en stor dragestilsvilla bygd i 1903 for tidligere banksjef Hans P. J. Schmidt (1861–1926) (ark. Christian Fürst). Schmidt var en av eierne av Den norske Discontobank (Arntzen & Schmidt), som hadde kontor i Kirkegata 30. Dette var banken som gikk konkurs i 1899 og utløste krakket i boligmarkedet i Kristiania det året. I 1903 etablerte Schmidt firmaet A/S Reklames Annoncebureau, der han var disponent.

Villaen er om- og tilbygd en rekke ganger, bl.a. etter en brann i 1942, slik at huset nå har et helt annet preg enn opprinnelig. I tillegg til hovedhuset er det oppført flere mindre, gamle hus på den store eiendommen, bl.a. en Telemarkstue, et torvtekt loft, kvernhus og sauefjøs samt anlagt en tennisbane