Grefsen kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Fra det ene av gravfeltene for St. Joseph-søstrene. 2020. Foto Sylvi Baardseth Panjwani

Grefsen kirkegård, Glads vei 49, bydel Nordre Aker. Areal 179,5 daa samt Engebråten 127,8 daa. Eiendommene «Grefsenstuen» og «Utsikten» ble 1899 innkjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Opparbeidelsen av kirkegården ble påbegynt 1904, da sto også Grefsen gravkapell ferdig. 1954 ble 129 daa av Engebråten regulert til kirkegård, innkjøpt av kommunen 1964. Synnøve Finden, opphavet til navnet på meieriet, er gravlagt her. St. Josephsøstrene har 3 felt for nonnene fra klosteret i Glads vei.

Skogsfelt med navnet minnelund på Grefsen kirkegård. 2020. Foto Sylvi Baardseth Panjwani

Et nytt gravfelt for urnegraver, en navnet minnelund: Grefsen Skogfelt, åpnet 24.juni 2020. Urnegravene her er stellfrie og ligger i et naturlig skogsfelt og er omgitt av store trær. Nær Grefsen menighetshus (Glads vei 47) ligger en gravhaug fra 800–900-tallet. Den ligger innenfor området til den opprinnelige Grefsengården (senere Grefsen gård), som antas å være ryddet i eldre jernalder.